O projektu

Hlavní myšlenkou projektu Architektura pro děti a učitele z V4, financovaného z International Visegrad Fund (visegradfund.org), je šířit architektonické vzdělání a s tím spojený vliv architektury na naše okolí a přírodu, to vše pro děti v předškolním věku, žáky (4 až 14 let) a učitele, kteří se chtějí zapojit do vytvoření nového typu výtvarného kroužku pro děti.

Projekt je inspirovaný finskou školou architektury pro děti a mládež, Arkki a začíná Workshopem architektury pro všechny partnery projektu z V4 a učitele z Brna a okolí. Workshop obsahuje přednášky o Architektuře pro učitele připravené ArtSchool a zahrnuje také diskusi o obsahu výukových materiálů a obsahu Letní školy architektury pro děti, což jsou dva hlavní výstupy projektu. Cílem projektu je vytvořit nový typ výtvarného kroužku pro děti a zpřístupnit vzdělávací materiály k tomuto kroužku pro všechny.

Tisková zpráva Publikace ke stažení

© Artschool.cz 2012|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.
vytvořil exarion.cz