Ing. arch. Adéla Hajšmanová / Lektor

Adéla studovala na Fakultách architektury ČVUT v Praze a VUT v Brně. Profesně v současnosti spolupracuje s Romanem Gale či ateliérem Life4Arch jako architektka na volné noze. Zajímá se o propojování architektury s jinými obory a kulturními odvětvími, proto absolvovala také studium historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a stáž v Českém centru ve Stockholmu. K jejím dalším zájmům patří cestování, hudba a sport.

Kurzy a akce, které aktuálně vede Ing. arch. Adéla Hajšmanová© Artschool.cz 2012 - 2023|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.