Martina Kukurová / Lektor

Martina studovala SPŠ S. Mikovíniho, obor restaurování a konzervování omítek a štukové výzdoby v letech 2007 - 2011. Později se na stejné škole věnovala také oděvnímu designu. Nyní studuje na Akademii umění v Banské Bystrici, obor Malba u profersora Ľ. Hološku. Účastnila se také mnoha kolektivních výstav na Slovensku i v Česku a absolvovala studijní stáž na Univerzitě umění v Budapešti.

Kurzy a akce, které aktuálně vede Martina Kukurová© Artschool.cz 2012 - 2019|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.