Ing.arch. Kateřina Špringlová / Lektor

1984-1989 – studium na FA VUT Brno

Po ukončení studia architektury pracovala krátce jako projektantka, pak velmi dlouho jako lektorka v neziskové organizaci působící mezi vysokoškoláky. Nyní se věnuje navrhování interiérů a vedení výtvarných kurzů, příležitostně vlastní výtvarné tvorbě.

Jejím mottem je myšlenka anglického spisovatele a filosofa C.S. Lewise (autora Letopisů Narnie):

„Kdybych věděl, že existuje taková krása, byl bych lepším člověkem…“


Kurzy a akce, které aktuálně vede Ing.arch. Kateřina Špringlová© Artschool.cz 2012 - 2021|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.