MgA. Maroš Belák / Lektor

Vzdělání

-          2014-2015 Vysoké učení technické Fakulta výtvarných umení ateliér grafiky - Mgr.Art Svätopluk Mikyta
-          2012- 2013 Vysoké učení technické Fakulta výtvarných umení Brno - Ateliér maľba 2 Mgr Art.Ludek Rathousky
-          2008- 2012 Akadémia umenia, Fakulta výtvarných umení Banská Bystrica. Ateliér Kresby - Doc. mgrArt. Štefan Balasz

Činnost

-          2010  Projekt Avantgart, Zvolen, prezentácia súčasného umenia
-          2010  AVU  FVU workshop Figurama 2, Banská Bystrica, Galéria FX
-          2009  workshop Zlín ČR figurama, prof. Boris Jirku

Výstavy           

-          2014 spoločná výstava Podkreslené,Galeria Rymavská Sobota
-          2014 výstava Teatrall,Galeria Priestor Lúčenec
-          2012  výstava Ten priestor, Dom mesta Zvolen
-          2011 Figurama 11, Technická univerzita Praha
-          2011 Cementáreň - multimediálny festival, Banská Bystrica, člen združenia Artikel
-          2010 Cementáreň - multimediálny festival, Banská Bystrica
-          2010 Spoločná výstava název Trochu inak, divadlo Ivana Palucha

Koncept tvorby

Začínajúci umelec Maroš Belák sa prioritne venuje maľbe. Téma jeho najnovších prác nadväzuje na jeho predošlý námet, v ktorom sa zaoberal  pozorovaním verejného priestoru. Ako predloha mu slúžili  záznamy kamier a internetových fotografií. Aspekt pozorovania neopúšťa a je naďalej prítomný aj v jeho nových prácach, kde sa opäť stavia do pozície pozorovateľa. Predmetom jeho záujmu sa v tomto prípade stávajú knihy. Vníma ich ako objekt záujmu intimity každodenného sledovania. Knihu neotvára ako čitateľ, ale ako pozorovateľ (subjekt), ktorý prostredníctvom maľby vytvára súkromné dejiny. Známe príbehy recykluje do podoby nových udalostí čím sa v jeho tvorbe napĺňa postmoderný princíp.

Práce je možné rozdeliť do dvoch polôh. Prvá poloha prezentuje námety z kníh, zachytáva historické záznamy, teatrálnosť tragédií , ktoré sú paralelou obrazu každodennosti. Formálna stránka diel odkazuje ku knihám z pohľadu materiálu. Autor sa snaží deformáciou a plastickosťou priblížiť ohyby strán. V dôsledku týchto deformácii a umelcovej rafinovanosti dochádza   k plynulému prechodu od konkrétneho k abstraktnému. Diváka tak okráda o istotu videného a  stavia ho do pozície bádateľa.

Druhá poloha predstavuje mini plátna (12x12), ktoré  vytvárajú mini príbehy okolitého sveta. Autorovým skicárom sa v tomto prípade stáva digitálny fotoaparát. Sníma nim televíziu, noviny, časopisy a svoje okolie. Do opozície tu kladie verejné verzus privátne. Recipienta však necháva len tušiť, ktorý námet je z jeho osobného života a ktorý objavil v televíznom médiu. Jedno médium využíva v prospech druhého. Fotografiu pretaví do podoby maľby, aby výberom formátu opäť pritiahol pozornosť k snímku. Zreteľ kladie na formát malých pláten. Tie pozostávajú z jednotlivých fragmentov, ktoré sú napokon zoradene do náhodného príbehu.

Mgr. Ľudmila Dragulová (1988), nar. vo Zvolene, 2008- 2013 študovala odbor Estetika na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kurzy a akce, které aktuálně vede MgA. Maroš Belák© Artschool.cz 2012 - 2018|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.