GRAFIKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Kombinujte a zkoušejte nové techniky a styly.
ČTVRTEK 17:30–19:00

ARCHITEKTURA PRO DĚTI

Vnímání architektury a jejího vlivu na naše okolí.
PONDĚLÍ 17:00–18:30

TÉMATICKÉ MALBY OD GOTIKY PO SECESI

Kresba a malba – výprava do dějin výtvarného umění.

STŘEDA 17:00–19:30

KRESBA A MALBA

Pravidelný kurz kresby a malby pro začátečníky i pokročilé. Pracujeme ve skupině se společným tématem. 
ČTVRTEK 17:00–19:30

KRESBA

Zátiší, hlava, lebka, autoportrét, kopie podle starých mistrů.
ÚTERÝ 18:30–20:30

DOPOLEDNÍ MODELOVÁNÍ

Tvarujte hlínu rukama a jednoduchými nástroji. Seznamte se se sochařskými postupy.
ÚTERÝ 10:30–12:30

PŘÍPRAVA NA TALENTOVKU Z ARCHITEKTURY

Kurz je určen pro studenty k přípravě na talentové zkoušky na architektonické obory, případně i pro další zájemce o kresbu architektury a figur.
ČTVRTEK 17:00–18:30

DOPOLEDNÍ VÝTVARNO

Kurz rozvíjející kresbu, malbu a volnou tvorbu pro začátečníky i pokročilé.

ÚTERÝ 10:00–12:00

MALBA

Tempera, akryl, olej, pastel, akvarel na papír nebo plátno.
STŘEDA 18:00–20:00

FORMÁT 0 _ KRESBA A MALBA

Pravidelný kurz kresby a malby pro začátečníky i pokročilé. Pracujeme ve skupině se společným tématem.
PONDĚLÍ 17:00–19:30

© Artschool.cz 2012|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.
vytvořil exarion.cz