ARCHITEKTURA PRO DĚTI 9-12 LET

Přijď si za námi společně hrát, přemýšlet, bavit se, stavět, malovat a vytvářet!

Architektura pro děti je nový typ výtvarného kroužku pro děti inspirovaný mimo jiné i finskou školou architektury Arkki.

Cílem není vychovat nové architekty, ale dát dětem hravou formou vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme. Je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Formou her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat rozličným tématům architektonickým (prostor, světlo, materiál, funkce, urbanismus a plánování měst, vliv lidských počinů na krajinu), technickým (materiál, konstrukce), ale i sociologickým (spolupráce, občanská angažovanost), psychologickým (význam smyslů ve vnímání okolí) a mnoho dalších. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení. 

Jedna lekce = 1,5 hodiny (90 minut) tvorby

Kurz probíhá ve čtvrtek  od 15:30 do 17:00 v těchto termínech:
15.2., 22.2., 29.2., 7.3., 14.3., 21.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6.

Kurzovné pololetní (14 lekcí) 2100 Kč

Pro děti od 9 do 12 let.

MÍSTO KONÁNÍ: VRABČÁK, Střední 10/28, Moravany u Brna
VÍCE INFORMACÍ Ing. arch. Hana Ryšavá +420 737 306 670

Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ČTVRTEK 15:30-17:00, MORAVANY
max. účastníků
10
min. účastníků
5

cena
2100
všechny pomůcky jsou v ceně


© Artschool.cz 2012 - 2024|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.