VÝTVARNÁ TVORBA PRO DĚTI

VÝTVARNÁ TVORBA PRO DĚTI

Nabízíme výtvarnou tvorbu pro děti, kde chceme probudit jejich tvořivost a rozvinout jejich potenciál. Cílem je probouzet v dětech vnímavost na kvalitu prostředí, ve kterém žijí, barevné cítění a prostorovou představivost. Budeme kreslit, malovat, povídat si o obrazech, malířích, architektech a jejich domech, navštěvovat výstavy, galerie i zajímavé domy.

Náplň lekcí: řízená tvorba podle věkových skupin, svačinka, volná tvorba, hry, čtení, promítání. Vždy zohledníme věk přihlášených dětí, garantujeme individuální přístup.

Kurz má 5 lekcí (pololetí), 1x za měsíc, termíny 6.10., 3.11., 24.11., 15.12. 2022 a 12.1.2023

Minimálni počet účastníků: 5, maximální počet účastníků: 8

Kurz bude probíhat v prostorách Kina Art - vstup Botanická 16.

Cena: 1200 Kč

Základní informace

vedoucí kurzu

Tento kurz již neprobíhá!© Artschool.cz 2012 - 2023|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.