VÝTVARNÁ TVORBA PRO DĚTI

VÝTVARNÁ TVORBA PRO DĚTI

Nabízíme výtvarnou tvorbu pro děti, kde chceme probudit jejich tvořivost a rozvinout jejich potenciál. Cílem je probouzet v dětech vnímavost na kvalitu prostředí, ve kterém žijí, barevné cítění a prostorovou představivost. Budeme kreslit, malovat, povídat si o obrazech, malířích, architektech a jejich domech, navštěvovat výstavy, galerie i zajímavé domy.

Náplň lekcí: řízená tvorba podle věkových skupin, svačinka, volná tvorba, hry, čtení, promítání. Vždy zohledníme věk přihlášených dětí, garantujeme individuální přístup.

Kurz má 5 lekcí (pololetí), 1x za měsíc, termíny dle dohody.

Minimálni počet účastníků: 5, maximální počet účastníků: 8

Cena: 1200 Kč

Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ČTVRTEK 10:00 - 11:30
max. účastníků
8
min. účastníků
5

cena
1200


© Artschool.cz 2012 - 2020|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.