WORKSHOP MALOVÁNÍ PODLE ARCIMBOLDA

Guiseppe Arcimboldo byl italským malířem žijícím v 16.století. Proslavil se malbami portrétů dvořanů, přičemž jejich podobizny byly vyskladané z ovoce, zeleniny, různých předmětů, rostlin a jiných přírodnin. 

Počas workshopu si budete moci se zapojením vlastní fantazie vyskládat z plodin a přírodnin svoji vlastní arcimboldovskou bystu. Následně si můžete zvolit, zda za pomoci lektora namalujete a vytvoříte originální malířské dílo, díky čemu si osvojíte některé základní malířská pravidla a dovednosti, nebo při realizaci zkusíte hravou techniku koláže. Pro ty mladší a neposednější bude připraven veškerý pestrý materiál potřebný k zhotovění arcimboldovské koláže.

Workshop bude probíhat v útulném ateliéru artchool na Kotlářské 5 (2. patro). V případě hezkého počasí budeme tvořit ve dvoře. Zveme všechny, malé, mladé i starší, strávit s nami příjemné tvořivé odpoledne.

ZAČÁTEK: 15:00 v artschool (Kotlářská 5, 2. patro)
TRVÁNÍ: 3 hod, 15:00 - 18:00


CENA: 550, -

počet účastníků: min. 6, max. 12
vhodné pro všechny věkové kategorie / mladší děti s rodiči vítány, odborné hlídání však není zajištěno


Základní informace

vedoucí kurzu

Tento kurz již neprobíhá!© Artschool.cz 2012 - 2019|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.