LETNÍ FORMÁT_1 KRESBA A MALBA

Letní kurz kresby a malby je zaměřen na přírodu. V blízkém parku Tyršův sad a Lužánky budeme tvořit skici, které potom rozpracujeme v ateliéru.

Venku použijeme tužek, uhlů, barevných pastelů a v ateliéru máme k dispozici akrylové, vodové a temperové barvy. V závěru kurzu vytvoříme velkou společnou koláž.

Vhodné pro zkušené i nezkušené.
Vlastní podložka k sezení na zemi se může hodit.


This year's Summer School of Drawing and Painting will be held both in the studio and outdoors. Two local parks provide a lot of opportunities to sketch and study the natural world.

In the studio, we'll work with the sketches and make more enhanced drawings or paintings in acrylic, tempera and watercolour. To complete the sessions we'll make a large joined collage .

Suitable for artists as well as for complete beginners.
A picknick blanket might be handy to sit and work on the ground.

Vyberte si, které letní pondělky s námi budete tvořit!

Pick a course date that fits best your holiday plans!


Letní pondělky 1400 Kč (7 lekcí) / Summer Mondays 1400 CZK (7 lessons)

Červencové pondělky 750 Kč (3 lekce) / July Mondays 750 CZK (3 lessons)

Srpnové pondělky 1000 Kč (4 lekcí) / August Mondays 1000 CZK (4 lessons)

Výuka začíná 12.7.21 a poslední lekce je 23.8.21
Jedna lekce trvá dvě hodiny.Pro mládež a dospělé od 14 do 99 let.

Suitable for youth and adults 14 to 99 years old.


Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ČERVENCOVÉ PONDĚLKY 17:30 - 19:30
max. účastníků
15
min. účastníků
5

cena
200
veškeré pomůcky v ceně


© Artschool.cz 2012 - 2021|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.