DOPOLEDNÍ ARCHITEKTURA PRO DĚTI

Cílem je probouzet v dětech zájem o prostředí, ve kterém žijí, a schopnost ocenit jeho estetickou kvalitu.

Budeme kreslit, malovat, povídat si o obrazech, malířích, architektech a jejich domech, navštěvovat výstavy, galerie i zajímavé domy.

Náplň lekcí: řízená tvorba podle věkových skupin, volná tvorba, hry, čtení, promítání.

Kurz je možné absolvovat ve dvou formátech:

15 lekcí (každá 90 minut) každý čtvrtek od 22.2. 2018 od 10 do 11.30 hodin. 2400 Kč

5 lekcí (každá 90 minut) jednou za měsíc: 22.2., 22.3., 26.4., 17.5., 14.6. 2018 od 10 do 11.30 hodin. 1000 Kč

Minimální počet účastníků 5, maximální 8.

Pro děti 13-16 let nabízíme prázdninový kurz Mladý letní archi atelier. Je to týdenní kurz kreslení, modelování a architektonických zajímavostí pro všechny, které zajímá prostorová tvorba a architektura. Termín: 23. – 27.7. 2018.

Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ČTVRTEK 10:00 - 11:30
max. účastníků
8
min. účastníků
5

cena
160
ZAČÁTEK KURZU 22.2.2018 ZAČÁTEK KURZU 20.9.2018


© Artschool.cz 2012 - 2018|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.