DOPOLEDNÍ ARCHITEKTURA PRO DĚTI

Nabízíme výtvarnou tvorbu pro děti, kde chceme probudit jejich tvořivost a rozvinout jejich potenciál.

Cílem je probouzet v dětech vnímavost na kvalitu prostředí, ve kterém žijí, barevné cítění a prostorovou představivost. Budeme kreslit, malovat, povídat si o obrazech, malířích, architektech a jejich domech, navštěvovat výstavy, galerie i zajímavé domy.

Náplň lekcí: řízená tvorba podle věkových skupin, vlastní svačinka, volná tvorba, hry, čtení, promítání. Vždy zohledníme věk přihlášených dětí, garantujeme individuální přístup.

Kroužek je možné absolvovat ve dvou formátech:

a. 15 lekcí (90 minut) každý čtvrtek od 20.2. 2019 od 10 do 11.30 hodin.

b. 5 lekcí (90 minut)  jednou za měsíc: 13.12. 2018 a dále v roce 2019 dle dohody s lektorkou (Ing. arch. Kateřina Špringlová, tel. č. 776 688 102)

Kurzovné 15 lekcí 2400 Kč

Kurzovné 5 lekcí 1000 Kč


pro děti od 6 do 12 let

Kurz je vhodný pro děti v domácím vzdělávání.

Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ČTVRTEK 10:00 - 11:30
max. účastníků
8
min. účastníků
5

cena
160
ZAČÁTEK KURZU 21.2.2019


© Artschool.cz 2012 - 2019|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.