ARCHITEKTURA PRO DĚTI

Architektura pro děti je nový typ výtvarného kroužku pro děti inspirovaný mimo jiné i finskou školou architektury Arkki.

Cílem není vychovat nové architekty, ale dát dětem hravou formou vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme. Je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Formou her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat rozličným tématům architektonickým (prostor, světlo, materiál, funkce, urbanismus a plánování měst, vliv lidských počinů na krajinu), technickým (materiál, konstrukce), ale i sociologickým (spolupráce, občanská angažovanost), psychologickým (význam smyslů ve vnímání okolí) a mnoho dalších. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení. Navazujeme na proběhlou Letní školu architektury pro děti a učitele.


Jedna lekce = 2 hodiny tvorby

Kurz probíhá každý týden kromě prázdnin a státních svátků.


Kurzovné semestrální (18 lekcí) 4000 Kč

Zkrácené kurzovné (15 lekcí) 3500 Kč

Kurzovné "zkusím to" (10 lekcí)  2500 Kč 


Pro děti od 9 do 13 let.

Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1STŘEDA 16:00 - 18:00
max. účastníků
12
min. účastníků
5

cena
225
ZAČÁTEK KURZU 4.2.2019


© Artschool.cz 2012 - 2019|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.