ARCHITEKTURA PRO DĚTI

Architektura pro děti je nový typ výtvarného kroužku pro děti inspirovaný mimo jiné i finskou školou architektury Arkki. 

Cílem není vychovat nové architekty, ale zvyšovat povědomí o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme, a také to, že je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Formou her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat rozličným tématům architektonickým (prostor, světlo, materiál, funkce, urbanismus a plánování měst, vliv lidských počinů na krajinu), technickým (materiál, konstrukce), ale i sociologickým (spolupráce, občanská angažovanost), psychologickým (význam smyslů ve vnímání okolí) a mnoho dalších. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení. Navazujeme na proběhlou letní školu architektury pro děti.

Pro děti od 9 do 13 let.


Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ÚTERÝ 17:00–19:00
max. účastníků
12
min. účastníků
5

cena
3980
ZAČÁTEK KURZU 3. 10. 2017 (15 lekcí) // ZAČÁTEK KURZU 13.2. 2018 (18 LE


© Artschool.cz 2012|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.
vytvořil exarion.cz