ARCHITEKTURA PRO DĚTI

Architektura pro děti je nový typ výtvarného kroužku pro děti inspirovaný mimo jiné i finskou školou architektury Arkki.

Cílem není vychovat nové architekty, ale dát dětem hravou formou vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme, a také to, že je v silách každého člověka ovlivnit jeho podobu. Formou her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat rozličným tématům architektonickým (prostor, světlo, materiál, funkce, urbanismus a plánování měst, vliv lidských počinů na krajinu), technickým (materiál, konstrukce), ale i sociologickým (spolupráce, občanská angažovanost), psychologickým (význam smyslů ve vnímání okolí) a mnoho dalších. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení. Navazujeme na proběhlou letní školu architektury pro děti.

Uvedená cena 225 Kč je za samostatnou 1 lekci

Jedna lekce = 2 hodiny tvorby


Kurzovné (17 lekcí) 3800 Kč

Možnost zaplacení minimálního počtu (10 lekcí) za 2500 Kč a následné dokoupení 7 lekcí do konce semestru za 1600 Kč.


Pro děti od 9 do 13 let.

Základní informace

vedoucí kurzu

datum a čas konání
  1. 1ÚTERÝ 17:00–19:00 (2017/2018)
max. účastníků
12
min. účastníků
5

cena
225
ZAČÁTEK KURZU 20.2. 2018 (18 LEKCÍ)


© Artschool.cz 2012|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.
vytvořil exarion.cz