GRAFIKA PRO VŠECHNY

Vše vychází z kresby a malby, kterou posuneme dál a seznámíme se s netradičními technikami: koláž, frotáž, asambláž, rezerváž, tisk z šablony. I s klasickými jako je linoryt a dřevoryt.

A hlavně, budeme tisknout na klasickém grafickém lisu. Grafický lis je zapůjčen z ateliéru výtvarníků s handicapem - Kreat. Děkujeme.

Inspiraci můžeme najít u slavných umělců, ale můžeme se inspirovat také vlastními návrhy a fotografiemi. Vše máme: papír, nůžky, nože, válečky, rydla, tiskařské barvy, tiskařský lis. Naučíme se grafickému vidění a cítění.

1 lekce = 2 hodiny tvorby

Kurz probíhá pravidelně jednou týdně kromě prázdnin a státních svátků.

Kurzovné semestrální (18 lekcí) 4000 Kč

Zkrácené kurzovné (15 lekcí) 3500 Kč

Kurzovné zkusím to (10 lekcí) 2500 Kč


Pro všechny od 14 do 99 let.

Základní informace

vedoucí kurzu

Tento kurz již neprobíhá!© Artschool.cz 2012 - 2024|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.