DÁRKOVÉ POUKAZY / GIFT VOUCHERS

Milí přátelé, 

i my nabízíme možnost vystavit dárkový poukaz na výtvarné lekce nejen k Vánocům pro Vaše blízké. Dárkový poukaz vystavíme buďto na konkrétní akci /cyklus akcí/ celosemestrální kurz nebo na finanční hodnotu, kterou si budete přát. 

DÁRKOVÉ POUKAZY NA KONKRÉTNÍ KURZY ČI WORKSHOPY

DÁRKOVÉ POUKAZY VE FINANČNÍ HODNOTĚ

Poukaz na jakoukoliv hodnotu od 350,-

Dárkový poukaz od nás dostanete vytištěný na papíře s vysokou gramáži a obdržíte jej v obálce. Proto si k jeho ceně účtujeme manipulační poplatek 20 Kč, případně doporučené poštovné, pokud budete chtít poukaz zaslat poštou.

Poukazy objednávejte na emailu info@artschool.cz

-------------------------------


Dear friends,

we offer art lessons gift vouchers for Christmas, birthdays and other occasions for your loved ones. We will issue a gift voucher either for a specific event / cycle of events / a full-term course or for the financial value you wish.

GIFT VOUCHERS FOR SPECIFIC COURSES OR WORKSHOPS

GIFT VOUCHERS IN FINANCIAL VALUE


Voucher can be issued for any value from 350 CZK

You will receive a gift voucher from us printed on high-weight paper and it will be provided in an envelope. Therefore, we charge a handling fee of CZK 20, or the recommended postage, if you wish to send the voucher by post.

Order vouchers at info@artschool.cz

Základní informace

datum a čas konání
  max. účastníků
  0
  min. účastníků
  0

  cena
  350
  nabízíme dárkové poukazy v hodnotě od 350 Kč


  © Artschool.cz 2012 - 2024|Ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého.